Als stichting kunnen wij niet zonder donateurs, vandaar dat wij “Beter een Goede Buur” in het leven hebben geroepen. Iedereen die Stichting Buurthuis Beersdal een warm hart toedraagt kan zich als Goede Buur aan ons verbinden. Als Goede Buur steunt u Stichting Buurthuis Beersdal in de voortzetting van haar buurtgerichte activiteiten. Mede dankzij u kunnen wij zinvolle, inspirerende en leuke activiteiten voor de buurtbewoners uit de Beersdal en omliggende wijken organiseren – voor jong en oud. Aanmelden kan zowel op persoonlijke titel als op naam van uw bedrijf.

Word nu ‘Goede Buur van Buurthuis Beersdal’!

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@buurthuisbeersdal.nl, met daarin vermeld hoe u op het Goede Buren Bord vermeld wilt staan. Voor een bedrag van ten minste € 12,– bent u een jaar lang ‘Goede Buur’. Uw bijdrage kunt u overmaken naar rekeningnr. NL48 RABO 0319 0889 36 t.n.v. Stichting Buurthuis Beersdal, onder vermelding van ‘Goede Buur’. Wij hopen op vele betrokken, goede buren, zodat wij allen samen nog lang plezier kunnen hebben van ons buurthuis.

Het Goede Buren Bord

Casa di famiglia